Partirem d’una primera visita informativa, per extreure dades de la situació del pacient. Consistirà en una revisió completa per part dels nostres òptics-optometristes i oftalmòlegs, per poder avaluar el cas d’una forma personalitzada.

Se l’informarà àmpliament dels resultats que vostè pot obtenir amb la intervenció quirúrgica, i en què consisteix aquesta.

El cristal·lí, transparent quan naixem, permet enfocar les imatges a la retina. La cataracta és la opacificació del cristal·lí, limitant la visió i donant imatges borroses.

El tractament consisteix en la cirurgia mitjançant facoemulsificació sense sutura i amb anestèsia tòpica, i el posterior implant d’una lent intraocular plegable.

La cataracta és una patologia molt freqüent, la cirurgia a patit en els últims anys grans avenços:

La facoemulsificació és una tècnica segura i ràpida. Només es fa una incisió de 3 mm, que no requereix sutura. Ocupació d’anestèsia tòpica. S’aconsegueix l’anestèsia suficient per realitzar amb èxit la cirurgia, evitant les doloroses punxades.
Ràpida recuperació visual, sense oclusions.
Caràcter ambulatori, amb mínimes baixes en el treball i sense ingrés.
Possibilitat de corregir defectes refractius previs, posant la lent intraocular adequada.
Video catarata 2