Símptomes generals de la cataracta: Visió borrosa de lluny i una millora temporal de
la visió de prop. Mala visió nocturna, i en alguns casos, mala visió en ambients molt
il·luminats. Enlluernaments. Visió dels colors atenuada.

Els símptomes de la cataracta senil solen ser:

Molèsties en funció del lloc on es trobi l’opacitat, si aquesta és central causarà més molèsties que si és perifèrica. Disminució de l’agudesa visual, acompanyada de sensació de boira, taques davant dels objectes, fotofòbia, etc.

Els símptomes de la cataracta congènita solen ser:

En els nadons lactants es detecten una o les dues nines blanques, generalment ho noten els pares. De vegades, el nadó no respon als estímuls dels colors. Sol haver una disminució en els reflexos a l’enlluernament i la presentació d’objectes en certes parts del seu camp visual.

Els símptomes de la cataracta traumàtica solen ser:

Opacificació evolutiva, encara que potser quedi estacionària, i molt rarament pot remetre. Sol anar unida a altres lesions, a causa del cop, per això segueix un procés inflamatori. Tractaments recomanats Existeixen diferents medicacions que es proposen per evitar les cataractes. Però, encara que hi ha un gran interès en que aquests
tractaments funcionin, mai han estat efectius.

La millor i única solució definitiva a les cataractes és la cirurgia. Actualment no hi ha cap fàrmac, col·liri o suplement dietètic que previngui o retardi la seva aparició de forma eficaç.

S’ha de plantejar la cirurgia quan la pèrdua visual que provoca impedeix el desenvolupament normal de la vida quotidiana. No és bo esperar, ja que augmenten les complicacions durant la cirurgia.

Si no s’opera la cataracta senil, va evolucionant fins que arriba a la maduresa. Aquest procés pot provocar seriosos problemes a la vida quotidiana de la persona que la pateix.

A la cataracta congènita, generalment les opacitats no són evolutives, i altres no necessiten cirurgia fins als 10 o 15 anys. Però de tota manera algunes d’elles necessiten una intervenció precoç per evitar danys majors. A la decisió de la cirurgia influirà si la opacificació és unilateral o bilateral.

A la cataracta traumàtica la intervenció quirúrgica només es realitzarà en els casos en que les opacitats siguin evolutives i provoquin una disminució de l’agudesa visual. De tota manera, és indispensable i urgent en el cas d’haver un cos estrany. Aquest tipus de cataracta sol causar més problemes a la rehabilitació òptica que les altres.