Cataracta senil: Apareix a partir dels 65 anys. És la més freqüent, prop del 50% de la població de més de 60 anys presenten un cert grau d’opacificació al cristal·lí. A causa de l’envelliment de les cèl·lules del cristal·lí, cada vegada és més incapaç de modificar la seva forma per poder dur a terme l’acomodació. L’evolució de la cataracta senil cada vegada s’agreuja més, de vegades és molt ràpida, encara que sol ser lenta en la major part dels casos. Sol aparèixer en els dos ulls. L’única solució per fer-la desaparèixer és la cirurgia, ja que no hi ha cap altre tractament efectiu.

Cataracta congènita: És poc comú, i de causes poc conegudes. La pateixen persones joves, i els nadons. Són cataractes que solen estar presents des del naixement i produeixen mala visió. En un nadó l’apreciació d’aquesta alteració dependrà del criteri de l’observador i del seu comportament.

Cataracta traumàtica: Produïda per accidents. Hi ha dos tipus de cataractes traumàtiques: les cataractes contuses i les cataractes amb ferida capsular. Solen patir una evolució de la opacificació. En pocs casos poden ser regressives.

Cataracta secundària: Produïda per diabetis mellitus, anomalies en la tiroide, excessiva exposició als raigs UV i als raigs X, per la ingesta de determinats medicaments (corticoides), etc. La cataracta diabètica poques vegades sol aparèixer en la població diabètica jove, però en els adults provoca una acceleració de la cataracta senil.