Prendre la decisió de sotmetre’s a una intervenció per corregir la miopia, hipermetropia, astigmatisme o vista cansada sol ser un pas difícil que requereix, en gran part, una bona informació i assessorament per part dels professionals.

Quan ens referim a la vista, molts pacients consideren que estem davant d’un dels òrgans més importants i delicats, i per tant, la confiança que dipositen en nosaltres és bàsica per dur a terme la intervenció. Per corregir quirúrgicament els defectes refractius (miopia, hipermetropia, astigmatisme i vista cansada) estem utilitzant als nostres centres

oftalmològics, la tecnologia Custom LASIK.
Aquesta tecnologia ofereix uns resultats òptims i de gran qualitat. No obstant això, el pacient ha d’obtenir una informació clara i precisa, tant dels beneficis com dels riscos d’aquesta, per prendre una decisió lliure i responsable.

A Eyecos ens preocupa que la informació que vostè rebi sigui completa i objectiva, i ens comprometem a solucionar els dubtes que se li plantegin, consultant amb els nostres professionals.

HISTÒRIA DE LA CIRURGIA REFRACTIVA

El primer intent quirúrgic amb fins refractius mitjançant l’extracció del cristal·lí el va proposar Boherhave l’any 1808.

Van passar molts anys i molts investigadors, abans que Josep Ignasi Barraquer va ideés i introduís a la seva clínica de Bogotà, el 1949 i el 1963, la queratoafaquia i la queratomileusi miòpica per congelació.

Aquestes tècniques intenten reduir o suprimir l’alta miopia disminuint la potència de refracció de la còrnia (queratomileusi), i altres augmentant la potència per corregir la hipermetropia (queratofaquia).

Des de fa 20 anys, després de Josep I. Barraquer, s’han ideat diferents mètodes quirúrgics per a la correcció de defectes de refracció importants, tots ells encaminats a modelar i canviar la forma de la còrnia.

El Làser Excímer va ser utilitzat per primera vegada per a corregir la miopia en un ull humà, pel Dr. Ioannis Pallikaris l’any 1989. No va ser fins l’any 1991, que Luis Ruiz va idear el primer microqueràtom automàtic.

Aquest instrument s’utilitza a la primera part de la cirurgia per a realitzar el tall no refractiu, i prepara la còrnia per rebre el tractament amb el làser.

La tècnica anomenada LASIK (queratomileusi in situ assistida amb el Làser Excímer) combina la utilització d’un microqueràtom automàtic amb el Làser Excímer, encarregat de modelar la còrnia per corregir el defecte de cada pacient.

L’octubre de 1995 la FDA (Food and Drug Administration) als Estats Units, va aprovar la utilització del Làser Excímer per a la correcció dels defectes refractius, després d’un llarg i exhaustiu estudi, que va demostrar l’efectivitat, la predictibilitat i seguretat d’aquest tipus de làser.

L’equip de Eyecos està aplicant aquesta tècnica des de 1995, sempre investigant i treballant per millorar dia a dia la tècnica quirúrgica, i incorporant els últims làsers i programaris, per garantir els millors resultats.