Les proves preoperatòries, necessàries per a la intervenció amb la tècnica LASIK, es poden dur a terme un cop realitzada la visita informativa, i un cop ha estat recomanada la intervenció pel cirurgià.

Per als usuaris de lents de contacte els serà recomanat un descans d’uns dies, epenent del tipus de lents i les hores que estava acostumat a portar-les. Aquest descans abans de realitzar les proves preoperatòries, és necessari per garantir l’exactitud de les mesures.

Aquestes proves consten de diferents apartats referents a tot allò que pugui estar relacionat amb la visió i la forma de l’ull. A més d’aquestes dades, es valoren totes les causes que puguin afectar negativament en la cirurgia.

Alguns dels apartats són:

ANAMNESI: Antecedents personals i familiars
REFRACCIÓ SENSE CICLOPLEGIA: Màxima AV amb correcció
DOMINÀNCIA OCULAR: Dominància motora i sensorial
PUPILOMETRIA: Diàmetre pupil ·lar en diferents condicions lumíniques
TOPOGRAFIA: Avaluació del astigmatisme corneal i / o problemes patològics
SENSIBILITAT AL CONTRAST: Visió segons diferents graus de lluminositat
FRAGILITAT EPITELIAL: Qualitat de l’epiteli
PAQUIMETRIA: Gruix corneal central i perifèric
BUT: Qualitat de llàgrima
SCHIRMER: Quantitat de llàgrima
BIOMICROSCOPIA: Exploració per làmpada de fenedura
PIO: Pressió intraocular
REFRACCIÓ BAIX CICLOPLEGIA: Descarta problemes acomodatius
FONS DE ULL: Exploració del tapet retinià.

Si els resultats de les proves preoperatòries contraindiquen la cirurgia mitjançant tractament LASIK, el pacient serà informat de la seva situació, i si és possible se li oferiran altres alternatives quirúrgiques de tractament.