A Eyecos apostem per una tecnologia d’última generació juntament amb un equip d’oftalmòlegs i optometristes amb una àmplia formació i una dilatada experiència.

El Cusom LASIK, d’última generació, utilitza una sèrie d’instruments quirúrgics que personalitzen el tractament per a cada pacient. Així, el tractament amb làser a seguir per a dos pacients amb la mateixa quantitat de miopia, serà diferent, ja que cada còrnia té una topografia i forma diferent.

El làser excÍmer de quarta generació, permet abastar un marge més ampli en el tractament de la hipermetropia, aconseguint correccions de fins a +7.00 D.

L’excímer és un làser d’Argó-Fluor que produeix radiacions UV, d’una longitud d’ona de 193 nanòmetres, considerada la més òptima per produir un efecte biològic adequat. La radiació s’emet en polsos ultracurts de 10 nm. i amb una freqüència de 50 Hz.

La longitud d’ona emesa pel làser ve determinada per la barreja dels gasos que omplen la cavitat del làser. Per aconseguir l’alta excitació dels gasos es necessita una font externa d’energia, que permeti que es combinin els dos àtoms de gas noble amb àtoms d’un halogen.

El resultat és l’emissió de radiació UV de gran poder, que provoca la ruptura de les cadenes inter i intramoleculars, provocant-les-descomposició per ablació dels teixits orgànics.

Aquest tipus de làser aconsegueix una alta precisió i predictibilitat, alterant el pode refractiu de l’ull de forma permanent. A més, no afecta els teixits adjacents causa de la seva capacitat desintegradora que vaporitza els teixits afectats durant el tractament. Els teixits veïns no intenten la cicatrització, ja que no han quedat afectats.

Juntament amb l’aberròmetre i el topògraf, aconseguim un tractament personalitzat per a cada còrnia, que permet eliminar tota l’ametropia, podent aconseguir agudeses visuals molt elevades, fins i tot majors a les preoperatòries. Les còrnies queden exemptes d’aberracions.

El microqueràtom automàtic ocupa un important lloc en la tecnologia de la cirurgia refractiva, ja que el tractament amb làser s’ha de realitzar a l’interior de la còrnia, concretament a l’estroma corneal.

L’interior del microqueràtom conté la fulla que executarà el tall no refractiu. Aquesta fulla es canvia per a cada pacient, per garantir així la millor qualitat del tall.

Està connectat també a un anell de succió, responsable d’elevar la pressió intraocular, per facilitar el tall de la fulla.