Des de fa molts anys diferents defectes refractius es tracten mitjançant cirurgia.

Els defectes refractius són els coneguts defectes de la graduació visual, com la miopia, la hipermetropia, l’astigmatisme i la vista cansada.

Als darrers anys, amb el sorgiment del làser excímer hi ha hagut un avanç significatiu, fent que sigui una cirurgia més exacta i segura.

El làser excímer de fluorur d’Argó (ARF) de 193 nm és un làser pulsàtil amb un ampli potencial, ja que pot crear escissions molt exactes i precises del teixit corneal a una profunditat exacta amb mínima alteració dels teixits veïns.

A les nostres clíniques utilitzem tecnologia làser d’última generació per tractar els nostres pacients amb màxima seguretat.

La queratomileusi assistida amb làser o LASIK és una tècnica que consisteix a modificar la curvatura de la còrnia mitjançant làser, trencant els enllaços moleculars que existeixen entre les diferents cèl·lules sense alterar l’estadi d’aquestes.

La forma, mida i profunditat de l’ablació, depèn del tipus de defecte que es vulgui corregir. Por exemple, per a la miopia es provoca un tractament circular, per a la
hipermetropia, anular, i per a l’astigmatisme, en forma d’el·lipse o de papallona, com indica el dibuix.

Es poden operar aquelles persones majors de 18 anys amb un defecte refractiu estable. En tots els casos cal passar uns exàmens oftalmològics i optomètrics previs, per descartar la presència de problemes oculars que puguin contraindicar l’operació.

La cirurgia es porta a terme, únicament mitjançant la instil lació de gotes anestèsiques, la seva durada és de 5 minuts per a cada ull i no requereix ingrés a la clínica.

Aquest tipus de tractament és totalment indolor i la recuperació de la visió és ràpida. En qüestió de 24 hores, el pacient podrà reprendre l’activitat laboral i social normal. El resultat és per a tota la vida i el defecte no torna mai més.

Si la graduació és molt alta, s’utilitza la tècnica d’implant de lents intraoculars, que permeten corregir qualsevol defecte òptic, per alt que sigui, de miopia, hipermetropia i astigmatisme.

Aquesta tècnica consisteix en introduir una lent a l’interior del globus ocular amb la graduació exacta necessària per aconseguir una correcció perfecta. Esta lent és fixa, no s’ha de canviar amb el pas dels anys.

Per a aquest tipus de cirurgia, també es fa servir anestèsia tòpica amb gotes. S’operen els dos ulls alhora i el pacient surt del quiròfan amb els ulls destapats. No requereix tampoc hospitalització.