QUÈ ES LA TÈCNICA LASIK?
La tècnica lasik, o queratomileusi in situ assistida amb làser, consisteix en aixecar una capa molt fina de teixit corneal podent eliminar amb el làser excímer la quantitat de teixit corneal necessària per corregir el defecte de graduació del pacient. La intervenció dura pocs minuts, és ambulatòria i resulta indolora gràcies a l’aplicació prèvia d’un col·liri anestèsic.
Com es corregeixen els defectes refractius: miopia, hipermetropia i astigmatisme?
Es poden corregir mitjançant el làser d’excímer, una font d’energia que permet modelar la còrnia i modificar la seva curvatura amb l’eliminació d’una determinada quantitat de teixit, fent canviar la refracció ocular i possibilita l’enfocament correcte de les imatges a la retina. Amb aquest procediment els pacients poden aconseguir la mateixa visió que tenien amb les seves ulleres o lents de contacte, però sense necessitat d’utilitzar cap tipus de correcció òptica.

Com es fa la intervenció?
Es du a terme amb el pacient estirat. L’ull s’anestesia amb una gota de col·liri anestèsic, mentre les parpelles es mantenen subjectes per evitar el parpelleig. Seguidament, mitjançant un instrument especial anomenat microqueràtom, es talla una capa fina de 160 micres de teixit corneal, s’aixeca i a continuació s’aplica el làser, en la quantitat i forma requerides i prèviament programades per corregir el defecte i el nombre de diòptries previstos. Es realitza un tractament personalitzat d’acord amb les característiques de cada còrnia determinada per topografia d’última generació (LASIK TOPO-LINK) El tall efectuat amb el làser es cobreix amb el teixit corneal tallat anteriorment. Durant el tractament, que no sobrepassa els 40-60 segons, el pacient ha de mirar una llum de fixació i és molt important una bona col·laboració per part seva. Després es instil·la un col·liri antibiòtic i la intervenció s’acaba. Habitualment s’operen els dos ulls per a major comoditat del pacient.

Quant temps dura una intervenció de lasik?
El tractament dura de 40 a 60 segons, en funció de la quantitat de diòptries que tingui el pacient. Però de totes maneres el pacient ha de ser preparat per poder dur a terme el tractament, amb el que dura de 5 a 10 minuts per ull.

Quant temps es triga a portar una vida normal després de la intervenció?
La reincorporació a la vida laboral se sol realitzar al dia següent de l’operació, sempre que es realitza un treball net (exempt de fums, pols, etc.) En cas que es treballi en llocs on hi hagi molt de fum, pols, etc. , es recomana esperar 2 0 3 dies abans de reprendre l’activitat laboral. De tota manera es pot portar una vida normal després del dia següent de la intervenció, ja que la recuperació visual és de 24 hores en la majoria dels casos. Sempre es recomana que el dia de la intervenció es dediqui a descansar i així evitar esforços o activitats que requereixin un esforç visual. La velocitat de recuperació és directament proporcional a la quantitat de diòptries que s’han corregit. Els resultats són millors i la recuperació és més ràpida, en defectes baixos, i sobretot, si no hi ha astigmatisme.

¿Després d’haver-me operat pot reaparèixer el defecte refractiu que tenia abans de l’operació?
Si, és impossible que torni a reaparèixer el defecte que abans tenia (miopia, hipermetropia, astigmatisme o vista cansada). S’aconsella als pacients que es vulguin sotmetre a una intervenció de làser excímer que la seva graduació no hagi variat durant l’últim any, ja que, si la graduació del pacient varia amb freqüència la cirurgia lasik no tindria els beneficis esperats a llarg termini. Un cop passats 3 o 4 mesos de la cirurgia es veu realment el resultat de la intervenció. Amb l’edat poden aparèixer problemes com cataractes, presbícia, etc. Aquests es solucionaran com si no hagués estat operat.

Després de la cirurgia hauré de tornar a fer servir ulleres?
L’objectiu de la cirurgia refractiva és eliminar el defecte existent, perquè el pacient pugui desfer-se de l’ús de les ulleres o lents de contacte per poder veure amb claredat el món que l’envolta.

Quant de temps passa de les proves a la intervenció?
En primer lloc el pacient demana hora per a la visita informativa, en aquesta se li expliquen els pros i contres de la cirurgia refractiva amb làser excímer o de la cirurgia de cataractes. A continuació es realitzen les proves que consten de 2 parts. Un cop realitzades les proves han de passar quinze dies fins a la intervenció.

Té solució la vista cansada?
Des de fa diversos anys estem utilitzant amb èxit el PRESBILASER. Es tracta d’una intervenció similar al Lasik però dirigit a corregir la vista cansada que apareix associada als defectes de miopia, hipermetropia i astigmatisme, en pacients de més de 40 anys d’edat. Els pacients intervinguts poden prescindir de les seves ulleres de prop, bifocals i progressives en la gran majoria de les situacions.

Quins riscos tenen la intervenció i el postoperatori?
Es pot dir que el LASIK és un procediment segur. Les possibles complicacions poden venir donades per la necessitat d’accedir a la zona interna de la còrnia. Per tant, s’ha d’aixecar un disc molt prim de còrnia amb l’ajuda d’un aparell anomenat microqueràtom. Aquest aparell funciona bé en el 99.9% dels casos. L’èxit d’aquesta part de l’operació depèn en gran mesura de l’experiència del cirurgià i es produeixen problemes molt excepcionalment. Aquesta intervenció té molt pocs riscos, però els existents van en funció de l’estat de l’ull i només es poden valorar a partir dels 15 dies des de la intervenció.

Quin tipus d’anestèsia es fa servir?
Per poder dur a terme la intervenció es fa servir anestèsia tòpica. Aquesta consisteix a administrar unes gotes de col·liri anestèsic abans, durant i després de la intervenció, ja que tot el procés dura entre 5 i 10 minuts. És molt estrany que es produeixin irritacions per l’anestèsia.

Quin és l’objectiu de la cirurgia LASIK?
L’objectiu d’aquesta cirurgia és disminuir la dependència que el pacient té de les ulleres o lents de contacte. En la major part dels casos, no haurà de portar cap correcció òptica, però sobretot, si se li ha corregit un defecte alt, pot necessitar-la per realitzar algunes funcions, com llegir, veure la TV o conduir de nit.

Hi ha possibilitat de retoc?
En aquells casos que ho requereixin i sempre que sigui viable, es pot realitzar un retractament per corregir possibles defectes residuals. Si es realitza abans de 6 mesos, no serà necessari tornar a utilitzar el microqueràtom.

Es pot aconseguir una correcció de 100%?
La visió que el pacient pot aconseguir amb el LASIK és, com a màxim, la mateixa que tenia amb la millor correcció amb les seves ulleres o lents de contacte. No millora l’agudesa visual.

Es pot operar tots dos ulls alhora?
Sempre s’operen els dos ulls alhora, tant en miopies, hipermetropies, astigmatismes o cataractes. És així perquè és una cirurgia molt fiable i de recuperació ràpida. El fet d’aconsellar l’operació dels dos ulls alhora, és per descartar la incomoditat d’una visió descompensada. Tenir un ull operat i un altre no és com anar amb una sabata de taló i una altra plana.

Com és el postoperatori?
Després de la intervenció el pacient pot tornar a casa, l’única precaució que ha de tenir és la de no gratar-se els ulls i de protegir-se de la llum solar amb unes ulleres de sol. Durant les tres primeres hores pot notar algunes molèsties lleus. La recuperació visual comença després de les 3 primeres hores, amb una rapidesa que dependrà de cada pacient i que estarà en funció del grau del defecte corregit. En 24 hores el pacient pot reprendre la seva activitat laboral i social. Per evitar complicacions, haurà d’instil·lar un col·liri antibiòtic i antiinflamatori durant una setmana. El resultat és per a tota la vida i el defecte no torna més.

Quantes visites es realitzen abans i després de la intervenció?
Abans de la intervenció es realitzen 2 visites en què es realitzen tot tipus de proves per determinar el millor tractament per al pacient. Després de la cirurgia es realitza una visita el mateix dia o al dia següent per veure com ha anat l’operació. Les pròximes visites són als 15 dies, al mes i als 3 mesos.

Qui es pot operar?
Les persones majors de 18 anys que tinguin defectes de refracció moderats i estables. En tots els casos cal sotmetre’s a un examen oftalmològic previ per descartar la presència de problemes oculars que puguin contraindicar la intervenció. Després d’aquesta primera consulta, l’oftalmòleg disposa de més dades per valorar els possibles resultats en funció del defecte a corregir i del seu grau. Lents intraoculars Si la graduació és molt alta s’utilitza la tècnica de la implantació de lents intraoculars, que permet corregir qualsevol defecte òptic, per alt que aquest sigui, de miopia, hipermetropia i astigmatisme. Aquesta tècnica consisteix en introduir una lent dintre de l’ull amb la graduació exacta necessària per aconseguir una correcció perfecta. Aquesta lent és fixa, no ha de canviar amb el temps i no molesta. La intervenció es realitza només amb gotes anestèsiques. L’ús d’aquesta tècnica no requereix hospitalització, la recuperació visual és molt ràpida (24 h) i permet una reincorporació laboral immediata. Més de 20 anys d’experiència garanteixen que aquesta tècnica no danya l’ull i que el defecte no es torna a presentar amb el temps. Utilitats terapèutiques del Làser excímer Es basen en la capacitat del làser excímer per tallar la superfície de la còrnia amb alta precisió sense produir dany a les estructures oculars. S’utilitza per tractar cicatrius corneals, infeccions corneals, astigmatismes irregulars o elevats i malalties degeneratives corneals.